Kata-Kata Bijak Motivasi Islami yang Menjadi Penyemangat Sehari-Hari

Agar dapat menjalani hidup dengan lebih baik, kamu mungkin memerlukan sebuah motivasi penyemangat. Sebagai umat Islam, kamu bisa menggunakan kata-kata bijak motivasi islami yang telah kami siapkan.

Orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan dirinya dan bekerja untuk kehidupan setelah kematian.

-HR. Tirmidzi

Beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak melihat-Nya, sesungguhnya dia pasti melihatmu.

-HR. Muslim

Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

-QS. At-Talaq: 4

Jangan melibatkan hatimu dalam kesedihan atas masa lalu atau kamu tidak akan siap untuk apa yang akan datang.

-Ali bin Abi Thalib

Barangsiapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak.

-HR. Ahmad

Terkadang orang-orang dengan masa lalu yang buruk bisa menciptakan masa depan yang cerah.

-Umar bin Khattab

Satu-satunya alasan kita untuk hadir di dunia ini adalah untuk menjadi saksi atas keesaan Allah.

-Buya Hamka

Manusia yang berakal adalah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat.

-Umar bin Khattab

Jangan berduka. Apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud lain.

-Jalaluddin Rumi

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.

-QS Al-Baqarah: 286