Belajar tentang Kehidupan dari Kata-Kata Bijak Bahasa Jawa Kuno

Jika sedang membutuhkan tuntunan untuk menjalani hidup, tidak ada salahnya kamu membaca kata-kata bijak bahasa Jawa Kuno ini. Langsung disimak saja, yuk!

Jaman iku owah gingsir.

Diobong ora kobong, disiram ora teles.

Kawula mung saderma, mobah-mosik kersaning Hyang Sukmo.

Datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan.

Aja kuminter mundak keblinger, aja cidra mundak cilaka.

Aja ketungkul marang kalungguhan, kadonyan, lan kemareman.

Kahanan kang ana iki ora suwe mesthi ngalami owah gingsir, mula aja lali marang sapadha-padhaning tumitah.

Pangeran nitahake sira iku lantaran biyung ira, mula kudu ngurmat biyung ira.

Jagat ora mung sagodhong kelor, kareben nggremet waton slamet

Tungkul uripe, lan aja duwe kareman, marang pepas dunya, siyang dalu emut, yen urip manggih antaka.