Kumpulan Kata Bijak Bahasa Jawa Kromo Inggil dan Terjemahannya

Kamu sedang mencari kata-kata bijak bahasa Jawa Kromo Inggil untuk dijadikan motivasi dalam menjalani hidup? Kalau iya, langsung saja cek kutipan-kutipannya di bawah ini, yuk!

Nadyan silih bapa biyung kaki nini, sadulur myang sanak, kalamun muruk tan becik, mboten pantes bilih den anut.

Ingkang becik kojahipun, jenengan agem kanthi pasthi, ingkang ala punika becik’e disinggahaken, ampun dilakoni.

Ulat menika nampani rasaning kalbu, wahyaning wacana, pareng lan netya kaeksi, ingkang waspada wruh pamoring pasang cipta.

Angagemen rereh ririh ngatos-atos, den kawang-wang barang laku, ingkang waskitha solahing tiyang.

Tungkul uripe kaliyan ampun gadhah kareman marang pepas dunya siyang dalu, emut yen urip manggih antaka.

Tresno niku senes ingkang dugine saking akal, ananging tresno punika ingkang tumeka wonten ing ati.

Ampun dados tiyang ingkang rumaos saged. Ananging, dadosa tiyang ingkang saged rumaos.

Sabar menika lire momot kiat nandhang sakatahing godha kaliyan pandhadharing agesang

Ampun mbedaaken marang lintune.

Gusti Allah paring pitedah bisa lewat bungah, bisa lewat susah.